PROCLAIMER

 

Omdat wij u als bezoeker van onze website serieus nemen en u zo goed mogelijk van dienst willen zijn, maken wij gebruik van een proclaimer. Een proclaimer geeft aan wat u van deze website mag verwachten.

 

IJmuiden Actueel wil dat haar digitale diensten, nieuws en informatie voor iedereen toegankelijk is. Wij werken daarom hard om deze website te laten voldoen aan de huidige web richtlijnen.

S&H RegioMarketing & Promotions is de eigenaar van deze website. Wij doen ons uiterste best deze website actueel en juist te houden. Komt u desondanks toch iets tegen dat

niet juist is of verouderd, dan stellen wij uw reactie bijzonder op prijs. U kunt zelf kiezen op welke manier u ons dit wilt laten weten. Alle benodigde gegevens staan op onze contactpagina. Wij zullen uw melding zo snel mogelijk behandelen en eventueel hierop actie ondernemen.

 

Deze website kan een link bevatten naar een of meerdere websites die door andere partijen dan door IJmuiden actueel geëxploiteerd zijn. IJmuiden actueel is niet verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van deze internetsites, evenals de gevolgen van een bezoek aan deze internetsites. Het beeldmateriaal op deze website is verkregen door vrijwilligers en fotografen die specifiek hier toestemming en rechten aan hebben verleend. Herkent u beeldmateriaal waar geen toestemming voor is gegeven neem dan contact op met de redactie van IJmuiden actueel.

Privacy:

Alle informatie die u ons verstrekt, wordt vertrouwelijk behandeld. Persoons- of adresgegevens worden uitsluitend gebruikt waarvoor u ze heeft verstrekt. De gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor het doel waarvoor zij zijn achtergelaten.

Bij het gebruik van deze website is de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) van toepassing.

Twitter
Follow Me