De Haven

 

 

De Haven van IJmuiden:

De haven dankt haar ontstaan aan de aanleg van het Noordzeekanaal dat in 1876 officieel werd geopend.

De haven is bereikbaar via de IJgeul voor de kust van IJmuiden die begeleidt wordt door de lichtlijn die de eerste 23 kilometer van de IJgeul (vanaf de pieren) markeert en wordt gevormd door de Lage vuurtoren van IJmuiden en Hoge vuurtoren van IJmuiden. Via de IJgeul staat de Haven van IJmuiden in verbinding met verkeersscheidingsstelsels op de Noordzee.

Een open zeehaven met een bewezen reputatie op het gebied van op- en overslag van verse en diepgevroren vis, offshore, ferry- en cruisevaart en de assemblage en bouw van offshore windmolenparken op zee.

De Zeehaven IJmuiden beschikt over ongeveer 175 hectare bedrijfsterrein. De gunstige geografische ligging heeft diverse activiteiten aangetrokken, waarvan de belangrijkste zijn: aanvoer, handel en verwerking van vis dienstverlening voor de olie- en gaswinning op de Noordzee 

Ontdek de veerdiensten naar Newcastle in Engeland (DFDS  Seaways)

kustvaart

Bij de Vissershaven ligt de visveiling van IJmuiden, waar dagelijks verse vis wordt aangevoerd. De Haringhaven wordt voornamelijk gebruikt voor de overslag van diepgevroren vis en de offshore industrie.

Recreatie:

Grenzend aan het natuurschoon van een wijds zandstrand, natuurgebied de Kennemerduinen en de Noordzee ligt Marina Seaport IJmuiden. U legt aan in een moderne, veilige haven, voorzien van alle technische faciliteiten die u nodig heeft voor uw schip. In de directe omgeving van de haven vindt u diverse uitgaans- en watersportmogelijkheden.

Geschiedenis:

Tussen Hoek van Holland en Den Helder waren er geen havens en de monding van het Noordzeekanaal bood een uitkomst voor de vissers. De grote hoeveelheid visserschepen leidde echter tot ernstige verkeersproblemen en in 1887 besloot de overheid tot de aanleg van een aparte vissershaven. Deze werd vanaf 1896 in gebruik genomen door vissers en vishandel. De haven bleek te klein en in datzelfde jaar werd besloten om de Vissershaven met 185 meter te verlengen tot 700 meter en een nieuwe vishal te bouwen[1].

In 1899 nam de overheid de vishandel over. Particuliere vishandelaren hadden onderling prijsafspraken gemaakt waardoor de visprijzen laag werden gehouden, dit ten nadele van de vissers. De Rijksvisafslag te IJmuiden, de eerste en enige in Nederland, ging op 1 juli 1899 van start en de vishandel bleef voor 90 jaar in overheidshanden[1]. IJmuiden was zeer populair onder de vissers. De haven was nieuw en modern uitgerust en in 1899 werd een spoorwegstation aangelegd met een apart gedeelte voor het vistransport. Met de trein kon de vis snel naar belangrijke afzetmarkten als Amsterdam en Duitsland worden vervoerd.

Het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog luidde een periode van snelle groei in voor de haven en visafslag. Aanvankelijk kwam de visserij geheel tot stilstand; kredieten werden niet meer verstrekt, belangrijke exportmarkten werden onbereikbaar en vissers bleven in de haven omdat verzekeringsmaatschappijen weigerden te betalen bij eventuele oorlogsschade aan de schepen. De aanzet van herstel werd gegeven door een onderlinge verzekering tegen oorlogsmolest met steun van de gemeente Velsen en particulieren. De oorlog leidde ook tot een schaarste aan vis waardoor de prijzen omhoog schoten. In 1917 was het oorlogsrisico duidelijk toegenomen en veel vissers besloten niet meer uit te varen. In november 1917 was de situatie zo ernstig dat de regering zelfs het uitvaren van stoomvisservaartuigen verbood. In april 1918 kregen een aantal schepen toestemming om uit te varen, maar een deel werd direct door de Britse marine opgebracht en de vergunningen werden ingetrokken. Pas bij de wapenstilstand in november 1918 werd het uitvaarverbod ingetrokken[1].

In 1920 werd een tweede haven aangelegd, tussen de Vissershaven en de Noordzeekust, de Haringhaven.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog heeft de Duitse bezetter torpedoboten in IJmuiden gestationeerd. Ter bescherming tegen geallieerde luchtaanvallen werden hiervoor grote bunkers gebouwd[2]. Een bunker lag aan het einde van de Haringhaven en werd rond november 1941 in gebruik genomen. Ongeveer 10 torpedeboten konden hier afmeren en de bunker bood verder ruimte voor magazijnen, betonnen brandstoftanks en een reparatiewerkplaats. Na de oorlog is deze bunker volledig gesloopt. Een nog grotere bunker, voor 14 schepen, werd gebouwd bij de ingang van de Haringhaven. Deze had bijna 5 meter dikke buitenmuren die enigszins schuin stonden zodat bommen minder schade zouden uitrichten. De bouw startte in 1943, maar geallieerde luchtbombardementen hinderden de bouw en eind 1944 werd de bouw gestaakt[3]. Deze

website Zeehaven IJmuiden

website lokaal Havennieuws IJmuiden

Op 10 april 1989 is het Staatsvissershavenbedrijf geprivatiseerd door de oprichting van Zeehaven IJmuiden NV waar alle bezittingen en activiteiten zijn ondergebracht. Deze onderneming is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de haven.

Twitter
Follow Me